Publikacije

Zbornik radova 10. konferencije o DOP-u

Na 10. konferenciji o DOP-u podijeljen je Zbornik radova, a autori su imali priliku predstaviti svoje radove.

 

Ovdje možete prolistati Zbornik radova 10. konferencije o DOP-u

Sekcija 1 – Ulaganje u društveni kapital

Gorana Lipnjak i Zlatko Pap, Radna mjesta u budućnosti uz robotiku
Bruna Kostelac Košir i suradnici, INA Akademija – interno dijeljenje znanja i promicanje
kulture izvrsnosti
Darija Anić i Danijela Princi Grgat, “Umjetnost štednje” u Privrednoj Banci Zagreb
Marta Krizmanić Pavić, Uloga privatnog sektora u sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u
obitelji
Judit Siveri Vereš, Sigurnosne putovnice za vanjske izvođače
Franjo Uzelac, Razvoj visokog privatnog školstva u Republici Hrvatskoj
Marijana Grubešić, TELE2 i Reach for Change – Partnerstvom do promjene
Emili Sedlar, Zapošljavanje HIV pozitivnih osoba u Hrvatskoj: nemjerljiv znači nezarazan

Sekcija 2 – Strateški pristup zaštiti okoliša

Vesna Kučan Polak, Sonja Tadić i suradnici, Održivo gospodarenje otpadnim jestivim uljima
Dražen Kaužljar, Osuvremenjivanje signalizacije na prijelazima cesta preko industrijskih
kolosijeka
Kristina Afrić Rakitovac i Barbara Floričić, Uloga gradova u promicanju i implementaciji
mjera energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj
Darko Alfirev, Ciljevi održivog razvoja u komunikaciji elektroenergetskih kompanija EU
Mahira Tanković, Lucija Franić i Šemso Tanković, Mladi i gospodarenje otpadom
Merica Pletikosić, Prepoznavanje krize prije javne rasprave u zaštiti okoliša
Krešimir Golec, ph neutralizacija otpadnih i bazenskih voda s ugljičnim dioksidom (CO2)
Igor Čatić, Sve treba biti oporabljivo

Sekcija 3 – Upravljanje procesima za održivi razvoj

Rosana Lucijetić i Tamara Žufić Košara, Društveno odgovorno poslovanje - Uloga
Politehnike Pula
Vesna Vučemilović i Željka Kadlec, Društveno odgovorno poslovanje kao dio strateškog
upravljanja
Ivan Šprajc, Marina Škrabalo i Jasmina Božić, „Stručna ocjena po potrebi“: Donacije javnih
trgovačkih društava
Matija Hlebar, Uključivanje dionika Grupe Podravka u proces nefinancijskog izvještavanja
Ranko Režek i Jelena Gruja, Transparentnost upravljanja opskrbnim lancem
Miljenko Cimeša i Andreja Pavlović, Provedba Ciljeva održivog razvoja kao dio procesa
razvoja regenerativnog društva
Dragan Roller, Porezi i društveno odgovorno poslovanje
Mirjana Matešić, Analiza ostvarenosti Ciljeva održivog razvoja u Republici Hrvatskoj
Dubravka Bačun, Održivi razvoj i javne politike: Digitalizacija i informatizacija Hrvatske

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: