Izvještavanje

Izvještavanje o održivosti

Poslovno izvješće o održivom razvoju / okolišu / društvenoj odgovornosti poslovnog svijeta neobvezni je izraz savjesti i odgovornosti kompanije. HR PSOR potiče članove na izradu izvješća, prikuplja domaće i međunarodne primjere, literaturu i upute te organizira stručne rasprave, izlaganja, promocije i sl. Izvješće o održivom razvoju doprinos je ugledu tvrtke, a na međunarodnoj sceni bilježi se i kao doprinos rastu vrijednosti dionica. Izrada poslovnog izvješća o održivom razvoju obveza je članova Svjetskog PSOR-a. Prva stručna rasprava članova HR PSOR-a o ovom pitanju održana još 1999. pokazala je da svi veliki članovi imaju dovoljno podataka za izradu izvješća. Treba samo donijeti odluku!. Izvještavanje je redovito, u određenim vremenskim razmacima, informiranje najvažnijih dionika poduzeća radi davanja uravnotežena i razumna prikaza rezultata poslovanja poduzeća, uključujući pozitivne i negativne aspekte. Izvješće potiče dvosmjernu komunikaciju poduzeća koje izvještava i ključnih dionika.

 

Poduzeća su suočena sa širokim rasponom tema o kojima bi mogla izvještavati, i interno (uprava, zaposlenici i dr.) i eksterno (Državni zavod za statistiku, Zavod za zapošljavanje, Agencija za zaštitu okoliša i dr.).

Za neke dionike postoji propisano izvještavanje, na primjer državne organizacije ili agencije.

Vrste izvješća: financijsko izvješće, izvješće o okolišu, izvješće o održivosti, o društveno odgovornom poslovanju itd.

Postoje i smjernice za izradu pojedinih vrsta izvješća, na primjer one za izvještavanje o održivosti, te standardi za financijsko izvještavanje itd. Za neke vrste izvješća postoje standardni obrasci, na primjer Izvješće o ispitivanju kvalitete vode.

Izvješće  

Posrijedi je dokument u kojem poduzeće objavljuje rezultate poslovanja. Izvješće je zapis koji bilježi protekle događaje i može poslužiti za odgovaranje na pitanja upitnika Indeksa DOP-a. Izvješće može biti propisano nekim propisom, znači obvezno, a može biti i interni dokument poduzeća, dakle interna obveza.

 Nazivi se izvješća razlikuju, na primjer:

  • Izvješće o održivom razvoju
  • Izvješće o društveno odgovornom poslovanju
  • Izvješće o zaštiti okoliša
  • Izvješće o stanju okoliša
  • Izvješće o odgovornom poslovanju
  • Socijano izvješće.

Većina novijih izvješća priređena je prema smjernicama za izvješćivanje (GRI). Sadržavaju podatke i informacije o aktivnostima poduzeća koji nadilaze obično financijsko izvješćivanje, Izvješće može biti u tiskanom izdanju ili objavljeno na internetskim stranicama ili i u jednom i u drugom obliku.

 Prijevod GRI G4 smjernica na hrvatski jezik

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: