Dobra praksa

Dobra praksa - studije slučajeva

Studije slučaja društveno odgovornog poslovanja objavljene su u Zbirci studija slučaja društveno odgovornog poslovanje u izdanju HR PSOR-a u sklopu projekta „Razvoj nacionalne mreže za društveno odgovorno poslovanje u Republici Hrvatskoj“. „Zbirka projekata prijavljenih za Europsku nagradu za DOP 2013. Godine“ objavljena je u sklopu projekta HR PSOR-a i partnera CSR Europe“ European CSR Awards Sheme“

 

Metoda studija slučaja

Studija slučaja predstavlja obrazovni standard na najboljim poslovnim škola­ma širom svijeta, kao i istraživačku, nastavnu i znanstvenu metodu koja najče­šće opisuje stvarnu situaciju te se uobičajeno bazira oko nekih odluka koje je menadžment morao donijeti, oko tržišnih i drugih izazova s kojima se menad­žment suočio, problema i rješenja koji su nastali. Poslovni slučaj je opis stvarne situacije i obično sadrži odluku, priliku, problem ili ishod s kojim se suočava osoba (ili osobe) u organizaciji. Omogućava da se figurativno nađete u situa­ciji pojedinog donositelja odluke. Zelenika definira metodu studija slučaja kao postupak kojim se izučava neki pojedinačni slučaj iz određenog znanstvenog područja, ali ne predstavlja znanstvenu metodu u pravom smislu te riječi, jer se samo na temelju rezultata promatranja više slučajeva mogu izvući odre­đene zakonitosti.  Heath definira studiju slučaja kao prikaz ili opis situacije, ili slijeda događaja, koji povlače za sobom ishode ili probleme za analizu i rješenje.  Harling piše kako je studija slučaja holistički pristup koji istražuje i opisuje neki fenomen u njegovu prirodnom ambijentu. Studija slučaja pokušava uhvatiti odnose koji postoje u stvarnosti, često unutar jedne organizacije, stoga su i u ovoj Zbirci studije slučaja uglavnom fokusirane na jednu organizaciju. Čak kada je u studiji više organizacija, uvijek je jedna organizacija ključna te se promatra­ju njeni odnosi s ostalima u mreži.

U PDF-u koji se nalazi na dnu stranice možete preuzeti Zbirku studija slučaja društveno odgovornog poslovanja, a sažetke studija sločaja možete pročitati u desnom stupcu.

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: